Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Societatea: NANOSHOP s.r.o., cu sediul social: Příkop 843/4, 602 00 Brno
număr de identificare: 09810994, număr de TVA: CZ09810994
înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din Brno, Secțiunea C, Insert 120919
e-mail: info@nanoshop.cz, info@agtive.ue, tel: +420 773 733 733 033

pentru vânzarea de bunuri prin intermediul unui magazin online situat la nanoshop.cz, agtive.cz, nanoagtive.cz, ...

 

1. Dispoziții introductive

1.1 Acești Termeni și Condiții (denumiți în continuare "Termeni și Condiții") ai societății NANOSHOP s.r.o. cu sediul social în Příkop 843/4, 602 00 Brno, număr de identificare: 09810994, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din Brno, Secțiunea C, Insert 120919 (denumită în continuare "Vânzătorul") reglementează în conformitate cu prevederile § 1751 alin. 89/2012, Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau în baza unui contract de vânzare-cumpărare (denumit în continuare "Contractul de vânzare-cumpărare") încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "cumpărător") prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător pe site-ul web situat la nanoshop.cz (denumit în continuare "Site-ul web"), prin intermediul interfeței Site-ului web (denumită în continuare "Interfața web a magazinului").

1.2 Termenii și condițiile nu se aplică în cazurile în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează în cursul comenzii de bunuri în cadrul activității sale comerciale sau în cursul exercitării independente a profesiei sale.

1.3 În contractul de vânzare-cumpărare pot fi convenite dispoziții care se abat de la termenii și condițiile de vânzare-cumpărare.Orice dispoziții divergente din contractul de achiziție prevalează asupra dispozițiilor din Termeni și condiții.

1.4 Dispozițiile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de achiziție. Contractul de cumpărare și Termenii și condițiile sunt în limba cehă. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba cehă.

1.5 Vânzătorul poate modifica sau completa formularea Termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care apar în timpul valabilității versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

 

2. Contul de utilizator

2.1 Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site-ul web, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Cumpărătorul poate comanda bunuri din interfața sa de utilizator (denumită în continuare "cont de utilizator"). În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.

2.2 La înregistrarea pe site-ul web și la comanda de bunuri, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele din contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și în momentul comenzii bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3 Accesul la contul de utilizator este securizat cu un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru a avea acces la contul său de utilizator.

2.4 Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator.

2.5 Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care Cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator timp de mai mult de 365 de zile sau dacă Cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de cumpărare (inclusiv Termenii și condițiile).

2.6 Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale Vânzătorului, sau. întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților.

 

3. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

3.1 Toate prezentările de bunuri plasate în interfața web a magazinului au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare pentru aceste bunuri.Prevederile §1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2 Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile produselor individuale. Prețurile produselor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.

3.3 Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile legate de ambalarea și livrarea mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate în Republica Cehă.

3.4 Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului.Formularul de comandă conține informații despre:

3.4.1 bunurile comandate (bunurile comandate sunt "introduse" de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului),
3.4.2 modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, detalii privind modalitatea de livrare a bunurilor comandate și
3.4.3 informații cu privire la costurile asociate livrării bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv "comanda").

3.5 Înainte de trimiterea comenzii către Vânzător, Cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele introduse de către Cumpărător în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea Cumpărătorului de a detecta și corecta erorile apărute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul "Comandă" + "Comandă obligatorie pentru plată". Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător.

3.6 Trimiterea unei comenzi este considerată a fi un astfel de act al cumpărătorului, care identifică în mod incontestabil bunurile comandate, prețul de achiziție, persoana cumpărătorului, modalitatea de plată a prețului de achiziție și reprezintă o propunere de contract de vânzare-cumpărare obligatorie pentru părțile contractante. Valabilitatea comenzii este condiționată de completarea tuturor datelor obligatorii din formularul de comandă, de familiarizarea cu acești termeni și condiții de pe site-ul web și de confirmarea de către cumpărător că a citit acești termeni și condiții.

3.7 Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul confirmă primirea comenzii către Cumpărător prin poștă electronică la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului specificată în interfața cu utilizatorul sau în comandă (denumită în continuare "adresa de poștă electronică a Cumpărătorului").

3.8 În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile de transport estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.9 Proiectul de contract de vânzare-cumpărare sub formă de comandă este valabil timp de cincisprezece zile.

3.10 Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de către Vânzător Cumpărătorului prin poștă electronică la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului.

3.11 În cazul în care una dintre cerințele specificate în comandă nu poate fi îndeplinită, vânzătorul trimite cumpărătorului o ofertă modificată la adresa de e-mail a cumpărătorului, indicând posibilele variante ale comenzii și solicitând opinia cumpărătorului.

3.12 Oferta modificată este considerată o nouă propunere de contract de vânzare-cumpărare, iar contractul de vânzare-cumpărare se încheie în acest caz numai după acceptarea de către cumpărător prin e-mail.

3.13 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea Contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) sunt suportate de cumpărător însuși, iar aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

 

4. Prețul mărfurilor și condițiile de plată

4.1 Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în temeiul Contractului de cumpărare pot fi plătite de către Cumpărător către Vânzător în următoarele moduri:

4.1.1 în numerar la sediul Vânzătorului din Příkop 843/4, 602 00 Brno;
4.1.2 prin card de plată fără numerar la sediul vânzătorului;
4.1.3 în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă;
4.1.3181297002 / 5500, IBAN: CZ9155000000003181297002, BIC: RZBCCZPP (denumit în continuare "contul vânzătorului");
4.1.5 fără numerar prin card de credit.

4.2 Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor în cuantumul convenit. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.

4.3 Vânzătorul nu solicită un depozit sau o altă plată similară din partea cumpărătorului. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor art. 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4 În cazul plății în numerar sau în numerar la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 5 zile de la încheierea contractului de achiziție.

4.5 În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită în momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului.

4.6 Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care Cumpărătorul nu confirmă comanda (art. 3.8), solicită plata integrală a prețului de achiziție înainte ca bunurile să fie expediate cumpărătorului. Secțiunea 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.

4.7 Orice reduceri la prețul bunurilor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.

4.8 În cazul în care este uzual în relațiile comerciale sau dacă acest lucru este prevăzut de reglementările legale general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal - o factură - către Cumpărător pentru plățile efectuate în temeiul Contractului de achiziție. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată.Documentul fiscal - factura va fi emis de către vânzător către cumpărător după plata prețului bunurilor și va fi trimis în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.

 

5. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare

5.1 Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu prevederile art. 1837 din Codul civil, nu este posibilă retragerea din Contractul de cumpărare:

5.1.1 la livrarea bunurilor, al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința vânzătorului și care pot apărea în timpul perioadei de retragere,
5.1.2 pentru livrarea de băuturi alcoolice care nu pot fi livrate decât după treizeci de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința vânzătorului,
5.1.3 la livrarea de bunuri care au fost modificate conform dorințelor cumpărătorului sau pentru persoana acestuia
5.1.4 privind livrarea de bunuri perisabile, precum și de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare,
5.1.5 în cazul livrării de bunuri în ambalaj închis, pe care cumpărătorul le-a scos din ambalaj și care, din motive de igienă, nu pot fi returnate,
5.1.6 la livrarea unei înregistrări audio sau video sau a unui software, în cazul în care acesta a încălcat ambalajul său original,
5.1.7 pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste,
5.1.8 pentru livrarea de conținut digital, cu excepția cazului în care acesta a fost livrat pe un suport material și a fost livrat cu consimțământul prealabil expres al cumpărătorului înainte de expirarea perioadei de retragere, iar vânzătorul a informat cumpărătorul înainte de încheierea contractului că, în acest caz, acesta nu are dreptul de a se retrage din contract.

5.2 În absența unui caz prevăzut la art. 5.1 sau în orice alt caz în care contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi denunțat, cumpărătorul trebuie, în conformitate cu dispozițiile § 1829 alin. 1 din Codul civil, dreptul de a se retrage din contractul de achiziție în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, iar dacă obiectul contractului de achiziție este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acest termen curge de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară.

5.3 Pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul tip pus la dispoziție de vânzător, care constituie o anexă la termenii și condițiile de vânzare. Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de vânzare-cumpărare în afara adresei sediului comercial sau a sediului social al vânzătorului. Prevederile art. 11 din acești Termeni și condiții.Comerciantul confirmă primirea consumatorului în format text, fără întârzieri nejustificate.

5.4 În caz de retragere din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu art. 5.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul suportă costurile legate de returnarea bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate, din cauza naturii lor, pe ruta poștală obișnuită.

5.5 În caz de retragere din contract în conformitate cu art. 5.2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea Cumpărătorului din Contractul de achiziție, în același mod în care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător.Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător la returnarea bunurilor de către cumpărător sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord cu acest lucru și nu implică costuri suplimentare pentru cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să îi returneze bunurile sau să dovedească faptul că a trimis bunurile vânzătorului.

5.6 Vânzătorul are dreptul să compenseze unilateral cererea de plată pentru daunele aduse bunurilor cu cererea de rambursare a cumpărătorului pentru prețul de achiziție.

5.7 Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în orice moment până la acceptarea bunurilor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul va rambursa prețul de achiziție cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără numerar, în contul desemnat de cumpărător.

5.8 În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou cu privire la acest cadou își încetează efectele, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu bunurile.

 

6. Transportul și livrarea de mărfuri

6.1 În cazul în care metoda de transport este convenită la cererea specifică a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare legate de această metodă de transport.

6.2 În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de vânzare, să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3 În cazul în care, din motive imputabile cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor, respectiv. costurile altor metode de livrare.

6.4 La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în caz de defecte, să anunțe imediat transportatorul. În cazul în care ambalajul este deteriorat, ceea ce indică o pătrundere neautorizată în transport, cumpărătorul poate să nu accepte transportul de la transportator.

 

7. Drepturi din cauza unei performanțe defectuoase

7.1 Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările relevante cu caracter general obligatoriu (în special de dispozițiile art. 1914-1925, art. 2099-2117 și art. 2161-2174 din Codul civil).

7.2 Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a luat în primire bunurile:

7.2.1 bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității făcute de aceștia,
7.2.2 bunurile sunt potrivite pentru scopul declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip,
7.2.3 bunurile corespund, din punct de vedere al calității sau al execuției, eșantionului sau modelului convenit, în cazul în care calitatea sau execuția a fost determinată în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit,
7.2.4 este marfa în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
7.2.5 bunurile sunt conforme cu cerințele legislației.

7.3 Dispozițiile menționate la art. 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic la defectul pentru care s-a convenit prețul mai mic, la uzura bunurilor cauzată de utilizarea normală a acestora, în cazul bunurilor second-hand la defectul corespunzător gradului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau la preluarea lor de către cumpărător sau dacă acesta rezultă din natura bunurilor.

7.4 În cazul în care defectul apare în termen de șase luni de la recepție, bunurile sunt considerate ca fiind defecte la recepție.

7.5 Cumpărătorul revendică drepturile rezultate din prestația defectuoasă la adresa vânzătorului de la sediul vânzătorului, unde este posibilă acceptarea revendicării în ceea ce privește gama de bunuri vândute, sau la sediul social sau la locul de desfășurare a activității. Momentul revendicării este considerat a fi momentul în care vânzătorul a primit de la cumpărător bunurile revendicate.

7.6 Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin regulamentul de reclamații al vânzătorului.

 

8. Alte drepturi și obligații ale părților

8.1 Cumpărătorul dobândește proprietatea bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție a bunurilor

8.2 Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu Cumpărătorul în sensul § 1826 alin. 1 lit. (e) din Codul civil.

8.3 Autoritatea cehă de inspecție comercială, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr. de identificare: 000 20 869, adresa de internet: http://www, este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg dintr-un contract de cumpărare.coi.cz

8.4 Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale.Controlul comercial este efectuat în cadrul domeniului său de competență de către autoritatea competentă pentru acordarea licențelor comerciale. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este asigurată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.5 Prin prezenta, Cumpărătorul își asumă riscul de schimbare a circumstanțelor în sensul § 1765 alin. 2 din Codul civil.

 

9. Protecția datelor cu caracter personal

9.1 Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este prevăzută de Legea nr.101/2000 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9.2 Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail și numărul de telefon (denumite în continuare în mod colectiv "date cu caracter personal").

9.3 Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractul de achiziție și în scopul menținerii contului de utilizator. Cu excepția cazului în care cumpărătorul alege o altă opțiune, cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător și în scopul trimiterii de informații și comunicări comerciale către cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în întregime, în conformitate cu prezentul articol, nu este o condiție care să împiedice în sine încheierea unui contract de achiziție.

9.4 Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze datele sale personale (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, atunci când plasează o comandă din interfața web a magazinului) în mod corect și veridic și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale personale.

9.5 Vânzătorul poate încredința unei terțe părți, în calitate de împuternicit, prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului. În afară de persoanele care transportă mărfurile, vânzătorul nu va transmite datele cu caracter personal unor terțe părți fără acordul prealabil al cumpărătorului.

9.6 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă de timp nedeterminată. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în format electronic în mod automatizat sau pe suport de hârtie în mod neautomat.

9.7 Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că este vorba de o furnizare voluntară de date cu caracter personal.

9.8 În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau persoana împuternicită de operator (art. 9.5) efectuează o prelucrare a datelor sale cu caracter personal care este contrară protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrară legii, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării lor, poate:

9.8.1 cereți explicații vânzătorului sau procesatorului,
9.8.2 să solicite vânzătorului sau persoanei împuternicite de către operator să remedieze situația.

9.9 În cazul în care cumpărătorul solicită informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, vânzătorul este obligat să îi furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a solicita o taxă rezonabilă pentru furnizarea de informații în conformitate cu fraza anterioară, care să nu depășească costurile necesare pentru furnizarea informațiilor.

 

10. Trimiterea de comunicări comerciale și stocarea de cookie-uri

10.1 Cumpărătorul consimte la trimiterea de informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și consimte, de asemenea, la trimiterea de comunicări comerciale de către vânzător la adresa electronică a cumpărătorului.

10.2 Cumpărătorul este de acord cu depozitarea așa-numitei. cookie-uri pe computerul său. În cazul în care achiziția poate fi efectuată pe site-ul web și obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de vânzare-cumpărare pot fi îndeplinite fără impunerea așa-numitului. cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul își poate retrage în orice moment consimțământul în conformitate cu fraza anterioară.

 

11. Livrare

11.1 Notificările referitoare la relația dintre Vânzător și Cumpărător, în special cele referitoare la retragerea din Contractul de cumpărare, trebuie să fie transmise prin poștă sub forma unei scrisori recomandate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contractul de cumpărare. Notificările se transmit la adresa de contact relevantă a celeilalte părți și se consideră că sunt transmise și intră în vigoare în momentul în care sunt livrate prin poștă, cu excepția notificărilor de retragere efectuate de către cumpărător, caz în care retragerea intră în vigoare dacă notificarea este trimisă de către cumpărător în perioada de retragere.

11.2 O notificare se consideră, de asemenea, notificată sau comunicată și în cazul în care destinatarul refuză să o primească, dacă nu este ridicată în termenul de depozitare sau dacă este returnată ca fiind nedeplasabilă.

11.3 Părțile își pot transmite corespondența obișnuită prin poșta electronică, la adresa de poștă electronică specificată în contul de utilizator al Cumpărătorului sau, respectiv, specificată de Cumpărător în comandă. la adresa menționată pe site-ul web al vânzătorului.

 

12. Dispoziții finale

12.1 În cazul în care relația stabilită prin contractul de vânzare-cumpărare conține un element internațional (străin), părțile convin ca relația să fie reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.

12.2 În cazul în care orice dispoziție a Termenilor și condițiilor este sau devine nulă sau ineficientă, dispoziția nulă va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei înțeles este cât mai apropiat de cel al dispoziției nevalabile. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și completările la Contractul de achiziție sau la Termenii și condițiile necesită un formular scris.

12.3 Contractul de achiziție, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către Vânzător în format electronic și nu este accesibil.

12.4 Modelul de formular de retragere din contractul de vânzare-cumpărare este anexat la termenii și condițiile de vânzare.

12.5 Datele de contact ale vânzătorului:

adresa de livrare: s. NANOSHOP s.r.o, Příkop 843/4, 60200 Brno, Republica Cehă

adresa de e-mail: info@nanoshop.cz, info@agtive.eu

telefon: +420 773 733 733 033

 

Brno, 1.1.2023


REGLEMENTĂRI PRIVIND PUBLICITATEA

I. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

 1. Prezenta procedură de reclamație este reglementată de dispozițiile relevante ale Codului civil, Legea nr. 40/1964 Coll. cu modificările ulterioare, și definește și specifică în continuare drepturile și obligațiile vânzătorului, care este compania NANOSHOP, s.r.o., cu sediul social la Příkop 843/4, 602 00 Brno, număr de identificare: 09810994 (denumită în continuare "operatorul") și ale cumpărătorului (client, consumator). Toate relațiile contractuale sunt încheiate în conformitate cu ordinea juridică din Republica Cehă. În cazul în care consumatorul este parte la contract, relațiile care nu sunt reglementate de clauze și condiții sunt reglementate de Codul civil (nr. 40/1964 Coll.) și Legea privind protecția consumatorilor (nr. 634/1992 Coll.). În cazul în care partea contractantă este un întreprinzător, relațiile care nu sunt reglementate de Termeni și condiții sunt guvernate de Codul comercial, nr. 513/1991 Coll., cu toate modificările ulterioare.
 2. Procedura de reclamații se aplică bunurilor pentru care drepturile cumpărătorului în temeiul răspunderii pentru defecte sunt exercitate în timpul perioadei de garanție.

 

II. TRANSFERUL DE BUNURI

 1. Un cumpărător care este un consumator
  1. Cumpărătorul trebuie să inspecteze bunurile imediat după recepție, în prezența transportatorului.
  2. În cazul în care sunt detectate defecte evidente ale bunurilor, care sunt considerate a fi toate defectele detectabile la primirea bunurilor, cumpărătorul este obligat să întocmească un proces-verbal de constatare a daunelor cu transportatorul. În acest caz, cumpărătorul are dreptul de a nu prelua bunurile. De asemenea, cumpărătorul este obligat să verifice caracterul complet al documentației produsului.
  3. Defecte evidente, atunci cumpărătorul se plânge imediat vânzătorului. Cu toate acestea, o condiție pentru o astfel de cerere de despăgubire este documentarea unui proces-verbal de deteriorare a bunurilor în timpul transportului, semnat de către transportator.
 2. Un cumpărător care nu este consumator ar trebui, în propriul interes, să ia măsuri similare celor luate de un cumpărător care este consumator atunci când intră în posesia bunurilor. Acest lucru previne orice neplăceri în cazul unei reclamații datorate deteriorării bunurilor în timpul transportului, cumpărătorul, prin semnarea bonului de livrare, confirmă integritatea externă a transportului livrat. O condiție prealabilă pentru ca mărfurile să nu fie deteriorate în timpul transportului este integritatea exterioară a lotului livrat.

 

III. CONDIȚII DE GARANȚIE

 1. În cazul în care, după primirea bunurilor de către cumpărător, apar defecte în perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul de a depune o reclamație.
 2. Durata perioadei de garanție este reglementată de dispozițiile aplicabile ale Codului civil și este de 24 de luni, sub rezerva excepțiilor prevăzute de legislația în vigoare.
 3. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de timp în care bunurile au fost reparate în garanție. În caz de înlocuire, cumpărătorul primește o nouă garanție de 24 de luni sau până la durata garanției bunurilor originale, dacă aceasta este mai lungă.

 

Atunci când exercită garanția, consumatorul trebuie:

 1. în cazul unui defect detașabil, dreptul la înlăturarea gratuită, corectă și la timp a defectului, dreptul la înlocuirea bunurilor sau a pieselor defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este disproporționat din cauza naturii defectului, iar dacă o astfel de procedură nu este posibilă, dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție sau la retragerea din contractul de achiziție
 2. în cazul în care defectul este iremediabil și împiedică utilizarea corespunzătoare a bunurilor, dreptul de a obține înlocuirea bunurilor defecte sau de a se retrage din contractul de vânzare
 3. în cazul în care defectul este un defect detașabil care apare în număr mare sau în mod repetat și care împiedică utilizarea corespunzătoare a bunurilor, dreptul de a înlocui bunurile defecte sau de a se retrage din contractul de cumpărare
 4. în cazul altor defecte iremediabile și care nu necesită înlocuire, dreptul la o reducere rezonabilă a prețului de achiziție sau la retragerea din contract
garanție contractuală: Vânzătorul poate oferi o garanție extinsă pentru bunuri. Într-un astfel de caz, termenii și domeniul de aplicare a garanției se stabilesc în certificatul de garanție.

 

IV. RETURNAREA MĂRFURILOR

Consumatorul are dreptul, în temeiul art.53 alin. 7 din Codul civil de a se retrage din contractul încheiat la distanță în termen de 14 zile de la primirea bunurilor, cu excepția cazurilor expres menționate la alin. 8 din aceeași dispoziție a Codului civil. Înainte de a trimite bunurile la adresa furnizorului, este necesar să trimiteți (prin e-mail, fax sau o scrisoare separată sau atașată) o retragere oficială din contractul de achiziție cu numărul comenzii. Retragerea din contract trebuie să fie transmisă vânzătorului cel târziu în ultima zi a perioadei legale de 14 zile de la primirea bunului cumpărat. În cazul în care consumatorul alege să facă acest lucru, bunurile nedeteriorate, fără semne de utilizare sau uzură, în ambalajul lor original nedeteriorat, trebuie să fie trimise înapoi vânzătorului în același timp cu retragerea sau fără întârzieri nejustificate după expediere. Vânzătorul are dreptul la rambursarea costurilor efectiv suportate pentru returnarea bunurilor numai dacă aceste costuri sunt suportate efectiv și dacă vânzătorul le poate dovedi. Dorim să vă rugăm să ne comunicați motivul pentru care returnați bunurile (nu este obligatoriu prin lege și nici nu suntem obligați să menționăm acest motiv pentru a rambursa prețul bunurilor). Acest lucru ne va ajuta să ne îmbunătățim serviciile. Vă mulțumesc foarte mult. La primirea bunurilor returnate, banii pentru bunuri, cu excepția, totuși, a cheltuielilor poștale (costuri de expediere), vor fi trimiși la adresa cumpărătorului sau prin transfer bancar în contul cumpărătorului în termenul legal (articolul 53 alineatul (10)), după primirea notei de credit semnate, care este trimisă la adresa cumpărătorului imediat după primirea fizică și inspectarea din nou a bunurilor. Nu este posibilă trimiterea de bunuri contra ramburs, iar toate trimiterile de acest tip sunt imediat respinse și returnate expeditorului.

 

V. CONFLICT CU CONTRACTUL DE CUMPĂRARE

În cazul în care un defect apare în primele 6 luni de la acceptarea prestației, acesta este considerat a fi un defect care exista deja în momentul acceptării obiectului, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul sau dacă natura obiectului nu contrazice acest lucru. Într-un astfel de caz, cumpărătorul, dacă este un consumator, are dreptul de a alege să rezolve defectul detașabil, pe lângă reparația standard în garanție, prin înlocuirea articolului cu unul fără defect. În cazul în care acest lucru nu este posibil, cumpărătorul/consumatorul are dreptul la o reducere rezonabilă sau se poate retrage din contract. Acest lucru nu se aplică în cazul în care consumatorul știa despre încălcarea contractului sau a cauzat-o. VI. Tratarea reclamațiilor

 1. În cazul unor defecte apărute în timpul perioadei de garanție, bunurile vor fi revendicate direct de la centrele de service autorizate. O listă a reparatorilor autorizați este, de obicei, anexată la manual sau inclusă în cardul de garanție. La cererea cumpărătorului, vânzătorul va furniza, de asemenea, o listă a centrelor de service autorizate.
 2. De asemenea, puteți depune o reclamație la furnizorul bunurilor defecte.
 3. Cumpărătorul trebuie să dovedească originea bunurilor în timpul reparației în garanție prin prezentarea dovezii de cumpărare și a certificatului de garanție. În cazul în care nu poate prezenta aceste documente, acesta este obligat să dovedească încheierea contractului de vânzare-cumpărare într-un alt mod demonstrabil.
 4. Reclamațiile, inclusiv eliminarea defectelor, trebuie soluționate fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 30 de zile de la data reclamației, cu excepția cazului în care furnizorul și cumpărătorul convin în mod expres asupra unei perioade mai lungi. După expirarea acestui termen, cumpărătorul beneficiază de aceleași drepturi ca și în cazul în care defectul ar fi fost iremediabil.
 5. În cazul în care bunurile trebuie trimise la furnizor sau la un centru de service, cumpărătorul trebuie să livreze bunurile defecte, pe cheltuiala și pe riscul său, la adresa unui centru de service autorizat sau a unui centru de service al furnizorului. Cumpărătorul se asigură, în interesul său, că bunurile sunt ambalate în materiale de ambalare adecvate și suficient de protectoare, care îndeplinesc cerințele de transport și de fragilitate, și marchează transportul cu simbolurile corespunzătoare. Bunurile trebuie să se afle în ambalajul lor original sau într-un ambalaj care să prevină deteriorarea lor în timpul transportului, în stare completă și cu toate celelalte accesorii. Cumpărătorul trebuie să dovedească originea bunurilor prin prezentarea dovezii de cumpărare și a certificatului de garanție sau a altui document care dovedește achiziția.
 6. Serviciul autorizat îl va invita pe cumpărător să preia bunurile reparate după ce cererea de despăgubire a fost procesată în mod corespunzător.
 7. În cazul mai multor reclamații legitime (de 3 ori reclamații legitime pentru același defect sau de 4 ori diferite), clientul are dreptul la un schimb cu o piesă nouă sau la rambursarea integrală a prețului de achiziție. Bunurile trebuie returnate în ambalajul lor complet, inclusiv toate accesoriile care au fost incluse în livrare, împreună cu un card de garanție care enumeră toate pretențiile legitime, dacă este cazul. cardurile de servicii relevante pentru fiecare cerere de plată. În cazul în care clientul dorește să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare, acesta trebuie să declare acest lucru în scris în momentul revendicării bunurilor (pentru al treilea defect identic sau al patrulea defect diferit).
 8. În cazul în care se constată un defect iremediabil al bunurilor (pe baza unei evaluări scrise de către un centru de service autorizat, dacă natura bunurilor o impune), cumpărătorul are dreptul de a schimba bunurile sau are dreptul de a se retrage din contract.
 9. Garanția nu acoperă uzura bunurilor (sau a părților acestora) cauzată de utilizare. Perioada de garanție pentru toate persoanele care utilizează bunuri în scopuri comerciale în temeiul Codului comercial nu este stabilită de Codul civil și este determinată prin acord cu cumpărătorul - întreprinzător sau printr-un certificat de garanție.

 

VII. GAMA DE GARANȚIE

 1. Garanția este nulă în următoarele cazuri
  1. nerespectarea condițiilor de instalare profesională cu instalare sau dacă aceasta a fost efectuată de o societate care nu este autorizată pentru această activitate,
  2. utilizarea bunurilor în condiții care nu corespund parametrilor specificați în documentația pentru bunuri,
 2. Garanția nu se aplică la
  1. daunele cauzate de dezastre naturale, condiții meteorologice, deteriorări mecanice, sarcini electrostatice,
  2. defecte cauzate de o exploatare necorespunzătoare, de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și de o întreținere insuficientă,
  3. daunele cauzate de cabluri care nu sunt conforme cu CSN relevantă
 3. Orice vizită a unui tehnician de service la sediul cumpărătorului trebuie să fie însoțită de un raport cu privire la defectele constatate și la forma de remediere a acestora. Fără acest protocol, vizita tehnicianului de service nu este luată în considerare.

La Brno, pe 1.1.2022 

 


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE (GDPR)

I.Dispoziții de bază

1. Operatorul de date cu caracter personal în conformitate cu art. 4, punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare "GDPR") este NANOSHOP s.r.o., ID nr. 09810994, cu sediul social la Příkop 843/4, 602 00 Brno (denumit în continuare "administratorul").

2. Datele de contact ale administratorului sunt

adresa: Příkop 843/4, 602 00 Brno
e-mail: info@nanoshop.cz
telefon: +420 773 733 033

3. Date cu caracter personal înseamnă orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator de rețea sau la unul sau mai multe elemente specifice ale identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

4. Operatorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor.

II. Sursele și categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului sau datele cu caracter personal pe care operatorul le-a obținut pe baza îndeplinirii comenzii dumneavoastră.

2. Operatorul prelucrează datele dumneavoastră de identificare și de contact.

III. Motivul și scopul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

1. Motivul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este
- executarea contractului dintre dumneavoastră și operator în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este
- procesarea comenzii dumneavoastră și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și administrator; la plasarea unei comenzi sunt solicitate date cu caracter personal necesare pentru executarea cu succes a comenzii (nume și adresă, contact), furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără furnizarea datelor cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestuia de către administrator.

3. Nu există o decizie individuală automată a administratorului în sensul art. 22 GDPR.

IV. Perioada de păstrare a datelor

1. Operatorul păstrează datele cu caracter personal pentru perioada necesară pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dumneavoastră și operator și pentru a face valabilă revendicarea în cadrul acestor relații contractuale (timp de 15 ani de la încetarea relației contractuale).

2. După expirarea perioadei de păstrare, operatorul șterge datele cu caracter personal.

V. Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractanți ai operatorului)

1. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele
- implicate în livrarea de bunuri/servicii/prelucrarea plăților în baza unui contract,
- care furnizează servicii pentru operarea magazinului electronic (Shoptet) și alte servicii în legătură cu operarea magazinului electronic,
- care furnizează servicii de marketing.

2. Operatorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță (țară din afara UE) sau către o organizație internațională.

VI. Drepturile dumneavoastră

1. În condițiile prevăzute de GDPR, aveți
- dreptul de a avea acces la datele dvs. personale în conformitate cu art. 15 GDPR,
- dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal în temeiul art. 16 GDPR sau restricționarea prelucrării în conformitate cu art. 18 GDPR,
- dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 17 GDPR,
- dreptul de a se opune prelucrării în temeiul art. 21 GDPR și
- dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 GDPR.

2. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal dacă considerați că dreptul dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal a fost încălcat.

VII. Condiții de securitate a datelor cu caracter personal

1. Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal.

2. Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a securiza stocarea datelor și stocarea datelor cu caracter personal pe suport de hârtie.

3. Operatorul declară că numai persoanele autorizate de acesta au acces la datele cu caracter personal.

VIII. Dispoziții finale

1. Prin trimiterea unei comenzi din formularul de comandă online, confirmați că sunteți la curent cu politica de confidențialitate și că o acceptați în întregime.

2. Administratorul are dreptul de a modifica aceste condiții. Acesta va publica noua versiune a politicii de confidențialitate pe site-ul său web și vă va trimite, de asemenea, noua versiune a politicii de confidențialitate la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o operatorului.

Acești termeni și condiții intră în vigoare la data de 1.1.2022. 

 


Termenii și condițiile de cooperare și sistemul de comisionare a serverului on-line situat la adresa www.nanoshop.cz

Furnizorul sistemului de comisioane este:

Companie: NANOSHOP s.r.o.
Sediul central: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
ID: 09810994
TVA: CZ09810994
Tel.: 773733033
E-mail: info@nanoshop.cz

(denumit în continuare"Prestatorul")

 

I. Dispoziții introductive

Acești termeni și condiții reglementează drepturile și obligațiile părților:

 • care apar în legătură cu acordul de cooperare încheiat între Partener și Prestator;
 • suportate în legătură cu participarea la sistemul de comisioane al furnizorului.

Prin înregistrarea în sistemul de comisioane, atât Partenerul, cât și Furnizorul sunt de acord cu acești termeni și condiții și ambele părți sunt de acord să fie obligate să respecte acești termeni și condiții.

În ceea ce privește aspectele neacoperite de acești Termeni și Condiții, relațiile dintre Partener și Prestator sunt guvernate de reglementările legale aplicabile, în special de Legea nr. 89/2012 Coll. și de Codul civil.

Sistemul de comisioane este operat prin intermediul aplicației AffilBox, furnizată de AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice 530 02, ID nr.: 28777000, CIF: CZ28777000.

 

II. Definiția termenilor

Acord de cooperare înseamnă orice acord încheiat în conformitate cu acești Termeni și Condiții între Prestator și Partener, al cărui scop este de a promova bunurile, serviciile sau activitățile Prestatorului. Furnizorul va publica pe interfața sa web domeniul de aplicare specific al promoției, valoarea comisionului, inclusiv informații privind TVA-ul aplicat asupra comisionului și alte detalii, dacă este cazul. Acordul de cooperare se încheie pe cale electronică și nu este furnizat în formă scrisă. Acordul se încheie prin apăsarea de către partener a butonului de confirmare în sistemul de comisionare și prin acceptarea condițiilor de cooperare propuse de către prestator. Acordul de cooperare nu este un contract de agenție sau un contract de mandat.

Campania determină domeniul de aplicare a activităților de marketing și a altor activități, pe care Furnizorul le definește mai detaliat în sistemul de comisioane și le oferă Partenerului pentru promovare. Campanie înseamnă, în special, ce bunuri, servicii sau site-uri web ale Prestatorului vor fi promovate prin intermediul sistemului de comisioane. Condițiile detaliate ale campaniei sau ale grupului de campanii sunt descrise în acordul de cooperare.

Conversia este acțiunea vizitatorului care reprezintă obiectivul campaniei. Prin conversie se înțelege, în special, finalizarea achiziției de bunuri sau a comenzii de servicii ale prestatorului. Vizitatorul devine client al furnizorului prin conversie.

Metodele de promovare sunt activități de marketing și alte activități similare ale partenerului, prin care partenerul promovează bunurile sau serviciile furnizorului. Prin metode de promovare se înțelege în special:

 • plasarea de conținut publicitar (în special. bannere) pe site-ul web al partenerului;
 • referiri la bunurile sau serviciile Furnizorului prin intermediul blogurilor, forumurilor de discuții sau articolelor (cu condiția ca regulile blogurilor sau forumurilor de discuții să permită această activitate);
 • trimiterea de e-mailuri de informare cu privire la bunurile sau serviciile Furnizorului către persoanele care și-au dat consimțământul corespunzător pentru această formă de marketing în conformitate cu legea;
 • crearea de legături către bunurile sau serviciile Furnizorului prin intermediul rețelelor sociale;
 • Campanii PPC.

Un vizitator este o persoană care vizitează site-ul web al Prestatorului pe baza activității desfășurate de Partener în cadrul metodelor de promovare permise.

Partenerul este o persoană fizică sau juridică care participă la sistemul de comisioane al Prestatorului pe baza înregistrării.

Legăturăde comisioane înseamnă o legătură unică atribuită unui afiliat în cadrul sistemului de comisioane. Afiliatul are dreptul la un comision doar dacă link-ul său de comision a fost folosit pentru a face o conversie aprobată.

Contul de comisioane este contul partenerului menținut de către furnizor în aplicația web AffilBox în cadrul administrării sistemului de comisioane, la care partenerul are acces online. Contul înregistrează date referitoare, în principal, la numărul de vizitatori, la comenzi și la statutul acestora.

Oconversie aprobată este cea în care clientul a plătit prețul bunurilor sau serviciilor în mod corespunzător și integral.

Site-ul web al Furnizorului este site-ul web al Furnizorului situat la adresa www.nanoshop.cz.

Un client este o persoană care plasează o comandă obligatorie de bunuri sau servicii sau alte prestații pe site-ul web al furnizorului.

 

III. Participarea la sistemul de comisioane

Participarea la sistemul de comisioane este creată prin înregistrarea partenerului în sistemul de comisioane.

În cadrul sistemului de comisioane, partenerul promovează serviciile sau bunurile furnizorului pe baza unui acord de cooperare, folosind metode de promovare.

Partenerul este pe deplin răspunzător pentru orice daune cauzate de acțiunile sale care încalcă acești Termeni și Condiții și/sau legea Republicii Cehe către Furnizor, alți utilizatori ai site-ului web al Furnizorului sau terțe părți.

Partenerul este responsabil față de furnizor pentru acuratețea și caracterul complet al datelor furnizate în timpul înregistrării. În cazul unor modificări ale datelor de mai sus, Partenerul este obligat să informeze Furnizorul despre acest fapt fără întârziere. Furnizorul nu este răspunzător pentru daunele suferite de Partener din cauza omisiunii de a notifica modificările de date.

 

IV. Drepturile și obligațiile partenerului

Partenerul este obligat să se asigure că activitățile sale nu dăunează sau nu pun în pericol reputația Prestatorului sau a bunurilor și serviciilor oferite de acesta.

Partenerul nu poate face publicitate pentru bunurile sau serviciile Furnizorului pe site-uri web al căror conținut poate încălca în vreun fel legile Republicii Cehe sau bunele moravuri. Acestea includ, în special, site-uri web cu conținut pornografic și ilegal, precum și site-uri web care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau promovează astfel de activități.

Partenerul sau membrii de familie ai Partenerului sau persoanele care acționează în mod concertat cu Partenerul nu pot comanda bunuri sau servicii ale Furnizorului prin intermediul link-ului de comisionare al Partenerului. În acest caz, dreptul Partenerului la comisionul pentru astfel de conversii este anulat. În cazul în care Prestatorul suferă daune ca urmare a acțiunilor de mai sus, Partenerul este obligat să despăgubească integral Prestatorul pentru aceste daune.

Afiliatul este obligat să își protejeze datele de acces la contul său de comisioane împotriva utilizării abuzive de către o terță parte. Furnizorul nu va fi răspunzător pentru niciun prejudiciu suferit de partener ca urmare a unei astfel de utilizări abuzive.

Partenerul are dreptul de a utiliza pentru promovarea Prestatorului toate materialele text și imagine care sunt rezultatul activității creative a Prestatorului sau pentru care Prestatorul are o licență valabilă și care sunt furnizate de către Prestator Partenerului în acest scop sau puse la dispoziție în sistemul de comisionare. Fără consimțământul prealabil al Prestatorului, Partenerul nu are dreptul de a utiliza materialele furnizate în alte scopuri decât cele ale campaniei.

Partenerul nu poate modifica în niciun fel codurile HTML, designul grafic sau conținutul spațiilor publicitare (de exemplu, bannere) furnizate de către Furnizor pentru a fi utilizate în cadrul campaniei fără acordul prealabil al Furnizorului.

Partenerul este obligat să se asigure că, în cadrul metodelor de promovare alese de el, nu există o creștere incorectă a numărului de afișări ale spațiului publicitar al Furnizorului prin programe, scripturi, reîncărcarea bannerelor publicitare sau alte mijloace.

Partenerul se obligă să nu facă reclamă Furnizorului prin trimiterea de mesaje (prin e-mail, SMS, pe forumuri de discuții) care se califică drept SPAM. În cazul în care Furnizorul detectează o astfel de activitate a Partenerului, Furnizorul are dreptul de a se retrage din acordul de cooperare și de a închide contul de comisioane al Partenerului. În acest caz, partenerul va pierde și dreptul la comisioanele care nu au fost încă plătite.

Nu este permisă promovarea bunurilor sau serviciilor Furnizorului prin intermediul campaniilor PPC în AdWords, Sklik sau Facebook Ads.

Bannerele, textele și alte conținuturi plasate în interfața aplicației AffilBox și în sistemul de comisioane, inclusiv software-ul interfeței web și al sistemului de comisioane, sunt protejate de drepturile de autor ale Furnizorului sau ale AffilBox s.r.o., și pot fi protejate de alte drepturi ale unor terțe părți. Conținutul nu poate fi modificat, copiat, reprodus, distribuit sau utilizat de către Partener în orice scop de către o terță parte fără acordul scris al Furnizorului sau al altui deținător de drepturi de autor. Dreptul de a utiliza materialul protejat în conformitate cu articolul 4.5 din aceste condiții nu este afectată de această dispoziție.

 

V. Drepturile și obligațiile prestatorului

Furnizorul se angajează să aprobe periodic conversiile partenerului ca parte a procesului de aprobare a comisioanelor. Afiliatul va fi informat cu privire la aprobarea conversiei prin intermediul contului său de comisioane.

Cookie-urile de pe computerele clienților sunt utilizate pentru a colecta informații despre conversii. Valabilitatea modulelor cookie este indicată de către furnizor în interfața aplicației. Partenerul recunoaște și Furnizorul nu este responsabil pentru faptul că, dacă Clientul dezactivează utilizarea cookie-urilor în browserul web sau în alt mod, conversia nu poate fi atribuită legăturii de comision a Partenerului și că Partenerul nu are dreptul la un comision pentru o astfel de conversie.

Furnizorul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu cauzat de promovarea programelor implicate în sistemul de comisioane.

Furnizorul se angajează să plătească Partenerului un comision pentru conversiile aprobate efectuate de către Partener în conformitate cu articolul 6 din acești Termeni și Condiții.

Prestatorul are dreptul de a solicita aprobarea e-mailurilor promoționale și a altor texte pe care Partenerul dorește să le utilizeze în cadrul campaniei.

Furnizorul are dreptul de a schimba sau de a modifica formularea acestor Termeni și condiții în orice moment. Drepturile și obligațiile părților sunt întotdeauna guvernate de formularea termenilor și condițiilor în temeiul cărora au luat naștere. Prestatorul este obligat să notifice partenerul cu privire la modificarea Termenilor și condițiilor prin intermediul adresei de e-mail de contact furnizate de partener în timpul înregistrării. Noua versiune a Termenilor și condițiilor va intra în vigoare față de Partener de la data notificării sale.

 

VI. Comisia

Valoarea comisionului este specificată în sistemul de comisioane pentru fiecare campanie în parte.

Comisioanele vor fi întotdeauna aprobate de către prestator imediat după expirarea perioadei în care legislația sau termenii și condițiile prestatorului permit consumatorului să se retragă din contract. Aprobarea conversiilor se face automat și/sau manual. Afiliatul va fi informat cu privire la aprobarea comisionului prin intermediul contului său de comision.

Comisioanele vor fi aprobate pentru acele conversii în cazul în care bunurile sau serviciile promovate în cadrul campaniei au fost plătite în mod corespunzător și integral.

Partenerul nu are dreptul la niciun comision pentru comenzi anulate sau anulate sau în cazul retragerii Clientului din contract.

 

VII. Plata comisionului

Un afiliat are dreptul la plata unui comision dacă suma comisioanelor aprobate în contul său de comisioane este mai mare decât suma indicată pe interfața web a sistemului de comisioane (de ex. convenite în acordul de cooperare).

În cazul în care soldul comisionului din contul de comisioane al partenerului depășește suma menționată mai sus, partenerul are opțiunea de a solicita plata comisionului prin contul său de comisioane. La cererea partenerului, un raport va fi trimis partenerului, indicând suma finală pe care partenerul o poate factura. În cazul în care partenerul nu este în măsură să emită o factură, comisionul îi va fi plătit pe baza unui acord de performanță.

Data scadentă a facturii emise de Partener nu va fi mai mică de 14 zile de la livrarea acesteia către Prestator. În cazul în care pe factură este indicată o perioadă de plată mai scurtă, factura trebuie achitată la 14 zile de la livrare.

Valoarea totală a comisionului solicitat de Partener pentru a fi plătit trebuie să corespundă cu datele indicate în contul de comision la data la care Partenerul solicită plata acestuia. Furnizorul are dreptul de a verifica cererea partenerului și acuratețea informațiilor furnizate. În cazul în care se constată nereguli, prestatorul notifică partenerul cu privire la constatările sale, iar părțile se angajează să își ofere reciproc cooperarea necesară pentru a rezolva problema. Termenele stabilite pentru plata comisioanelor se aplică pe durata soluționării acestei chestiuni.

Plata comisioanelor se face exclusiv prin transfer bancar în CZK (coroane cehe) în contul bancar al Partenerului deținut într-o bancă din Republica Cehă sau Slovacia, în timp ce Partenerul este obligat să furnizeze Prestatorului toate datele necesare pentru plată (în special numărul de cont). Comisioanele nu vor fi plătite în numerar, prin transfer bancar străin (cu excepția Slovaciei în coroane cehe), prin transfer bancar sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care partenerul și prestatorul au convenit altfel.

 

VIII. Obiecțiile partenerului

În cazul în care există îndoieli, în special cu privire la corectitudinea înregistrărilor conversiilor mediate sau a comisioanelor aprobate, Partenerul are posibilitatea de a ridica obiecții la Prestator. În acest caz, partenerul este obligat să prezinte toate datele și înregistrările disponibile referitoare la obiecții.

Partenerul are dreptul de a se opune în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc fapta care dă naștere obiecției. Prestatorul nu este obligat să răspundă la obiecțiile ulterioare.

Obiecțiile trebuie să fie trimise de către Partener către Prestator în scris, ceea ce înseamnă, de asemenea, un mesaj de e-mail trimis la adresa de e-mail de contact a Prestatorului. Numai o contestație care a fost transmisă în mod corespunzător prestatorului, este lizibilă și conține toate informațiile și documentele necesare pentru o evaluare completă a contestației de către prestator este considerată o contestație depusă în mod corespunzător.

Evaluarea și decizia cu privire la obiecțiile depuse intră în totalitate în competența furnizorului. De obicei, contestațiile sunt tratate de către furnizor în termen de 30 de zile de la data primirii lor de către acesta. Decizia furnizorului este apoi notificată partenerului.

 

IX. Durata și încetarea acordului de cooperare

Acordul de cooperare se încheie pentru perioada specificată în termenii și condițiile campaniei sau pentru o perioadă nedeterminată.

Acordul de cooperare poate fi reziliat:

 • Prin acord între prestator și partener.
 • Prin încetarea contractului de furnizare sau de partener. Notificarea trebuie să fie făcută în scris sau prin e-mail și să fie transmisă celeilalte părți, chiar și fără indicarea motivelor. Acordul de cooperare încetează la data transmiterii notificării de reziliere către cealaltă parte.
 • Retragerea din acordul de cooperare de către prestator. Prestatorul are dreptul de a se retrage din contract dacă se dovedește că partenerul acționează cu încălcarea acestor Termeni și condiții, a reglementărilor legale sau a bunelor moravuri. Notificarea de retragere trebuie să fie făcută în scris sau prin e-mail și transmisă partenerului, indicând motivul retragerii. În acest caz, acordul de cooperare încetează la data transmiterii notificării de retragere către partener. Retragerea din acordul de cooperare de către prestator pune capăt dreptului partenerului la comisioanele neplătite. În cazul în care Furnizorul suferă prejudicii din cauza încălcării acestor Termeni și Condiții sau a reglementărilor legale, Partenerul este obligat să despăgubească Furnizorul în totalitate (valoarea prejudiciului nu se reduce din comisioanele neplătite).

Încetarea acordului de cooperare nu afectează nicio cerere de despăgubire.

În cazul rezilierii acordului de cooperare prin acord sau reziliere, Partenerul are dreptul de a solicita plata comisioanelor de la Prestator la care avea dreptul la data rezilierii acordului de cooperare. Comisioanele vor fi plătite partenerului în termen de 14 zile de la data primirii facturii.

 

X. Protecția datelor cu caracter personal

Prestatorul declară că datele vor fi protejate în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu regulamentul, aveți dreptul la:

   • să ne solicitați informații despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră,
   • să solicitați accesul la aceste date și să le actualizați sau să le corectați sau să solicitați o restricție privind prelucrarea,
   • dreptul la portabilitate și dreptul la o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal,
   • să ne solicitați să ștergem aceste date cu caracter personal - cu excepția cazului în care este vorba de date cu caracter personal pe care suntem obligați sau avem dreptul să le prelucrăm în continuare în conformitate cu legislația relevantă,
   • să depuneți o plângere la Autoritatea pentru protecția datelor și dreptul la o protecție judiciară efectivă dacă considerați că drepturile dumneavoastră în temeiul regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal cu încălcarea regulamentului.

În cazul în care prin desfășurarea campaniilor se încalcă prevederile legale de la articolul 10.3 de către Partener, Partenerul va fi singurul responsabil pentru această încălcare. În cazul în care prestatorul trebuie să ofere compensații bănești partenerului în legătură cu o astfel de activitate ilegală a partenerului, prestatorul are dreptul la rambursarea acestor compensații, inclusiv a costurilor de reprezentare juridică.

Partenerii care s-au înregistrat în programul de afiliere sunt de acord să primească mesaje de e-mail care vor fi folosite pentru a trimite știri și informații legate de campaniile din programul de comisioane sau de afacerea Furnizorului.

 

Termenii și condițiile, astfel cum au fost modificate, sunt valabile de la 1.1.2022.

NANOSHOP s.r.o.
Příkop 843/4
60200 Brno
CZ
Numărul de identificare: 09810994
Numărul de identificare fiscală: CZ09810994
GoPay
Mastercard
PayPal
Visa
ApplePay
Packeta
Zásilkovna
Bulgarian
bg
Čeština
cz
English
en
German
de
Hungarian
hu
Polish
pl
Romanian
ro
Slovak
sk
Ukrainian
uk